За нас
Счетоводство
Цени
Полезни връзки
Работа при нас
За контакти
 
Ние съобразяваме цените със нуждите на клиента и спецификата на неговия бизнес.
Ако искате конкретна оферта, моля попълнета долната форма!


Дейност на фирмата:  
Статут на фирмата: ООДЕООДАДЕТ
Износна дейност: ДаНе
Вносна дейност: ДаНе
Месечна документация:
Приблизителен брой банкови извлечения, приходно/разходна дейност и т.н.
Брой банкови сметки в лева:
Брой банкови сметки във валута:
Брой обекти:
Магазини, офиси, заведения, складове, цехове...
Общ брой осигурявани лица от персонала:
Регистрация по Закон за акцизите: ДаНе
Регистрация по ЗДДС: ДаНе
Регистрация в подразделение на НАП:
Капитали с чуждестранно участие: ДаНе
Телефон:
Лице за контакти:
e-mail:


Всички полета са задължителни!
 


Всички консултации свъразни със счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужването са безплатни за абонатите на счетоводната къща!